AKTUALNOŚCI

CAPOEIRA PARA TODOS - CAPOEIRA DLA WSZYSTKICH - STYCZEŃ 2018r.

Juz w styczniu 2018 r. kolejna edycja niezwykłego spotkania "CAPOEIRA PARA TODOS - CAPOEIRA DLA WSZYSTKICH". Wyczekujcie terminu i harmonogramu który niebawem (...)

CZYTAJ DALEJ >

GALERIACELE

Celem Stowarzyszenia Ludzi Aktywnie Trenujących „AKTYWNI” jest stworzenie możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej, psychofizycznej oraz sfery osobowościowej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i korekcyjnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych, cele te są zgodne z celami statutowymi, które są realizowane m.in. poprzez: • promowanie wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, rehabilitacji ruchowej,

 • organizowanie i prowadzenie, zajęć-treningów, warsztatów, obozów w zakresie sztuk walki, tańca, pokazów, rekreacji fizycznej zgodnie z zakresem działalności Stowarzyszenia,

 • prowadzenie działalności podnoszącej sprawność psychofizyczną społeczeństwa,

 • propagowanie aktywnego trybu życia jako środek profilaktyczny podnoszący stan zdrowia społeczeństwa,

 • rozpowszechnianie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej, sportu przez wszystkich chętnych mieszkańców z regionu działania Stowarzyszenia,

 • popularyzowanie postaw otwartości i promowanie idei tolerancji wśród społeczeństwa wobec innych kultur,

 • przeciwdziałanie zjawisku alkoholizmu oraz narkomanii wśród dzieci i młodzieży,

 • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej, promowanie zdrowego stylu życie poprzez ruch pomiędzy społeczeństwami innych krajów,

 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, jeśli ich cele statutowe obejmują działalność pożytku publicznego,


 • zastosowanie rehabilitacji ruchowej mającej na celu przywrócenie, poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych za pomocą zabiegów i ćwiczeń fizycznych w oparciu o wiedzę medyczną,

 • organizowanie imprez sportowych, charytatywnych i integracyjnych z zakresu działalności Stowarzyszenia.